Adatvédelmi nyilatkozat

A Sipos Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2030. Érd, Iparos u. 34.
Az adatkezelő elérhetősége: Tel./fax: 23/ 373-122, siposkft.m6@siposkft.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Adatkezelésre kizárólagosan jogosultak:

- A Sipos Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai 
- Külső szállító esetén, annak neve és adatai is

Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását bármikor kérheti személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. 


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az adatgyűjtés célja a megrendelések teljesítése és számlázás, anonim böngészési adatok elemzése a weboldal fejlesztésének céljából. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelést végző személyek kizárólag a Sipos Kft. alkalmazottai közül kerülhetnek ki.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 5 év után kerülnek törlésre, ezeket az adatokat harmadik félnek a Sipos Kft. nem adja át és bizalmasan kezeli.Elfogadom, hogy a SIPOS Kft. (2030 Érd, Iparos u. 34.) által a www.citroensipos.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
PayU fizetési tájékoztató: Megtekintés (url: http://www.payu.hu/sites/hungary/files/documents/Fizetesi_tajekoztato_PayU_Hungary_Kft.pdf)A
J
Á
N
L
A
T
O
K